Wysokie drzwi wejściowe

W nowoczesnym designie obowiązują pewne zasady, łamiąc je, oddalamy się od tego, czym powinna wyróżniać się współczesna architektura. Jednocześnie jednak to nowoczesny design łamie zasady dotychczas obowiązujące, kreowane są trendy, które zaskakują, jednak spotykają się z dużym uznaniem wśród społeczeństwa. Jednym z nich są wysokie drzwi wejściowe. Standardowe wymiary przestały wystarczać architektom, są zbyt powszechne, a nowoczesności potrzebna jest świeżość.

Brak standardów w niestandardowych pomieszczeniach

Wysokie drzwi wejściowe znalazły swoje zastosowanie przede wszystkim tam, gdzie pomieszczenia są wyższe niż standardowe. Takie wnętrza wymagają rozwiązań innych niż są powszechnie stosowane. Drzwi wejściowe mają najczęściej wysokość od 200-210 cm, z kolei wysokie drzwi wejściowe osiągają wysokości 220, 240, 260, 270 cm, a nawet 3 metry.

Taki model drzwi świetnie sprawdzi się również, jeżeli chcemy podwyższyć optycznie pomieszczenie. Wejście do domu nie zawsze znajduje się tradycyjnie w korytarzu. Coraz częściej wnętrza tworzą otwartą przestrzeń, hol połączony jest z salonem i kuchnią, dlatego tak ważne jest, aby wybrać drzwi wejściowe, które będą pasowały do stylistyki całej aranżacji. Nadają pomieszczeniom przestrzeni, sprawiają, że wydają się one wyższe.

 

Naświetle podnosi wysokość drzwi

Chcąc zwiększyć wysokość drzwi wejściowych, można zdecydować się na model z naświetlem. Umieszczone jest ono nad skrzydłem drzwiowym w ościeżnicy. Jego wysokość zazwyczaj wynosi 50 cm, jednak możliwy jest wybór innego wariantu, dzięki czemu drzwi są skrojone na miarę wnętrza Twojego domu.

Drzwi wejściowe z naświetlem cechują się niebywałą lekkością. Pomimo swojej wysokości są bardzo delikatne i tym samym pomieszczenie nabiera efektownego wyglądu. Naświetla są najczęściej stosowane tam, gdzie ograniczony jest dopływ światła naturalnego, np. jest mała ilość okien lub nie ma ich w ogóle. To ich praktyczna funkcja, pozwalająca zaoszczędzić energię niezbędną do oświetlenia pomieszczenia.

Drzwi TOPIC XL

Bardzo ciekawą propozycją są drzwi wejściowe TOPIC XL, które można zrobić do 3 metrów wysokości z naświetlem górnym. Konstrukcja drzwi zewnętrznych TOPIC XL może być wykonana z następujących materiałów: drewno, beton, ceramika, dodatkowo można w nich zastosować naświetla boczne oraz przeszklenia w blacie drzwiowym. W drzwiach XL można również zamontować czytnik linii papilarnych, klawiaturę i inne akcesoria dodatkowe!

Drzwi wejściowe wysokie to kolejne odchylenie od standardów. Projektanci i producenci proponują coś nowego, innego i niespotykanego we wnętrzach zaaranżowanych kilka lat temu.

Tagi


Centrum informacji

Austria okna

100% Made in Austria

Tyle jednostek okiennych
wyprodukowaliśmy:
23 059 099

kalendarz targi

Targi

Odwiedź nas osobiście!
Chętnie doradzamy inwestorom
na wielu imprezach targowych.

diagram zadowoleni klienci

Zadowolenie klienta na poziomie 98%

Nasi partnerzy gwarantują kompetentne
doradztwo i wsparcie - a to doceniają
Nasi kliencie, którzy w 98% polecają nas dalej!

Wszystkie modele Zamknij


 

Drzwi zewnętrzne Zamknij

Dostępne w serii:
Dodaj do wyceny »

Wycena ZamknijJestem:
inwestorem

architektem

Imię i nazwisko
Tel. Kontaktowy
E-mail
Kod pocztowy
Miejscowość
Uwagi / Prośba o informację zwrotną

Zamów KatalogZamknijKLAUZULA INFORMACYJNAZamknij


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka IFTM Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000202020, NIP 527 000 11 18, REGON 011563298 (dalej zwana „Administratorem”). Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem przez IFTM Group sp. z o.o. Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: rodo@internorm.com.pl

Dane osobowe, które przetwarza Administrator

Administrator przetwarza dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres inwestycji , adres korespondencyjny, a także w przypadku zawarcia umowy adres zamieszkania, numer PESEL , NIP, nr dowodu osobistego lub numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Cel przetwarzania danych przez Administratora

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przygotowania oferty produktowej lub usługowej zgodnie z Państwa wytycznymi a w przypadku zakupu towarów lub usług dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Ponadto, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych towarów i usług świadczonych przez administratora a także w celach statystycznych.

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

Odbiorcami Państwa danych osobowych są nasi pracownicy i współpracownicy, partnerzy handlowi a także producenci towarów oraz nasi podwykonawcy, w tym w szczególności biura prawne, podmioty świadczące usługi księgowo-rachunkowe, kadrowe, agencje reklamowe.

Zamiar przekazywania danych do państw trzecich

Państwa dane nie są przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawo dostępu do danych osobowych

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, w określonych przypadkach także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda lub umowa zawarta z naszą firmą. W zakresie w jakim przetwarzamy dane osobowe dla pomiarów statystycznych oraz w celach marketingowych usług i towarów oferowanych przez nas jako Administratora- podstawą prawną do ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi przygotowanie oferty lub wykonanie umowy.

Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku gdy podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa to dane te będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa cywilnego, podatkowego i innych powszechnie obowiązujących. W przypadku gdy podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda to dane te będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.