Drzwi Internorm:

Przewiń w lewo Przewiń w prawo

CO-Z1B

GA-B0B

PU-G1B

PU-B1B

SE-F0B

GZ

FJ

FK

FA

ET-E3B

Zierpaneel Z20

Sprossenmodell

FI-S1B

EL-C1B

EL-P1B+P1S

AC-E4B

RA-K1B+K1S

EL-K1B

AC-Z2B-Z2S

AC-R1B

AC-A1B+A1S

LU-C3B

RA-P1B

EC-M3B

RA-T1B

AC-E1B

ET-M5B

LU-B3B

SE-E0B

SE-P0B

LU-C5B

RA-G1B

RA-S1B

VA-F4B

SE-B3B

SE-B0B

VA-K2B

RA-A1B

EC-A3B

SE-E2B

VA-A3B

LU-G5B

EC-E1B

SE-R0B

EC-H1B

VA-D7B

CO-D4B

CO-N1B

CO-E1B

PU-M2B

CO-K1B

CO-C1B

CO-L1B

CO-A1B

SQ-A0B

SQ-E1B

CO-G1B

PU-J2B

PU-K1B

CO-B1B

PU-E1B

PU-C1B

ES-A1B

PU-H5B

ES-C1B

PU-L1B

SQ-H1B

PU-G1B

PU-L2B

PU-D1B

PU-B1B

PU-F4B

PU-A1B

VE-A0B

VE-B0B

VE-D0B

VE-Z0B

GA-H2B

GA-H2B

GA-H1B

GA-H1B

GA-D0B

GA-F0B

GA-A0B

GA-E0B

CO-Z1B

GA-BOB

GJ

AH

AD

AG

AA

AJ

AM

SD

SJ

SA

SG

DI

PK

PM

PG

PP

DP

PJ

DM

PD

PE

DJ

DL

PQ

PN

PA

DB

GA

GG

DD

DA

DG

GJ

FG

FG

FG

FJ

FK

FM

FL

FD

FO

FA


Pokaż wszystkie

Drzwi TOPIC:

Przewiń w lewo Przewiń w prawo

B9

B61

B37

B33

B17

A483

Concrete

A483

B35

Sonder

Concrete

Concrete

B9

B9

B9

B9

B9

Concrete

Daylight

Daylight

Pure

B33

B9

A250

B9

B17

Sonder

Shadow09

Shadow09

Shadow03

Daylight

B17

B17

B37

B33

A483

B35

B9

B9

Sonder

Concrete

B9

B9

B61

B61

C140

C156

Sonder

A170

A170

A147

A147

A129

Sonder

C141

Sonder

A134

A102

A96

A96

A96

B51

Sonder

Sonder

Sonder

Sonder

Sonder

Sonder

Sonder

A230

A230

A230

Shadow03

Shadow03

B24

B24

B24

B24

A407

A437

B10

B15

B10

B15

B56

B20

B20

B21

A250

B17

B17

B37

B37

B37

B55

B55

B55

B55

B54

B54

B34

A483

A483

B35

B11

B11

B59

B59

B58

B55

B9

B9

Pure

B9

B9

B9

B9

B9

B9

B9

B9

B57

B9

B9

B9

A258

A258

A170

Sonder

Sonder

Sonder

Sonder

Sonder

Sonder

A170

A129

A129

C141

A127

A128

A134

A752

A752

A102

A102

A96

Sonder

Sonder

Sonder

Sonder

Sonder

Sonder

Sonder

A230

A230

Shadow03

B24

A437

A407

Sonder

B21

A250

A250

B37

B53

B53

B34

B34

A483

B35

Sonder

B60

B9

B9

B9

B9

B9

B9

B9

A134

A250

B34

B33

A483

B11

B9

B9


Pokaż wszystkie


Centrum informacji

Austria okna

100% Made in Austria

Tyle jednostek okiennych
wyprodukowaliśmy:
23 059 099

kalendarz targi

Targi

Odwiedź nas osobiście!
Chętnie doradzamy inwestorom
na wielu imprezach targowych.

diagram zadowoleni klienci

Zadowolenie klienta na poziomie 98%

Nasi partnerzy gwarantują kompetentne
doradztwo i wsparcie - a to doceniają
Nasi kliencie, którzy w 98% polecają nas dalej!

Wszystkie modele Zamknij


 

Drzwi zewnętrzne Zamknij

Dostępne w serii:
Dodaj do wyceny »

Wycena ZamknijJestem:
inwestorem

architektem

Imię i nazwisko
Tel. Kontaktowy
E-mail
Kod pocztowy
Miejscowość
Uwagi / Prośba o informację zwrotną

Zamów KatalogZamknijKLAUZULA INFORMACYJNAZamknij


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka IFTM Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000202020, NIP 527 000 11 18, REGON 011563298 (dalej zwana „Administratorem”). Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem przez IFTM Group sp. z o.o. Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: rodo@internorm.com.pl

Dane osobowe, które przetwarza Administrator

Administrator przetwarza dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres inwestycji , adres korespondencyjny, a także w przypadku zawarcia umowy adres zamieszkania, numer PESEL , NIP, nr dowodu osobistego lub numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Cel przetwarzania danych przez Administratora

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przygotowania oferty produktowej lub usługowej zgodnie z Państwa wytycznymi a w przypadku zakupu towarów lub usług dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Ponadto, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych towarów i usług świadczonych przez administratora a także w celach statystycznych.

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

Odbiorcami Państwa danych osobowych są nasi pracownicy i współpracownicy, partnerzy handlowi a także producenci towarów oraz nasi podwykonawcy, w tym w szczególności biura prawne, podmioty świadczące usługi księgowo-rachunkowe, kadrowe, agencje reklamowe.

Zamiar przekazywania danych do państw trzecich

Państwa dane nie są przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawo dostępu do danych osobowych

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, w określonych przypadkach także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda lub umowa zawarta z naszą firmą. W zakresie w jakim przetwarzamy dane osobowe dla pomiarów statystycznych oraz w celach marketingowych usług i towarów oferowanych przez nas jako Administratora- podstawą prawną do ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi przygotowanie oferty lub wykonanie umowy.

Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku gdy podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa to dane te będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa cywilnego, podatkowego i innych powszechnie obowiązujących. W przypadku gdy podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda to dane te będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.