Drzwi drewniano-aluminiowe HT 410

Izolacyjność Termiczna UD do 0,58 W/m²K
Izolacyjność Akustyczna do 37 dB
Bezpieczeństwo WK2
Ryglowanie Wielokrotne ryglowanie
Głębokość profilu 121 mm

Najnowsze drzwi wejściowe HT 410 to produkt, który trzeba dodatkowo wyróżnić i pochwalić! Są to bowiem drzwi łamiące kolejne bariery technologiczne. Przenikalność cieplna na poziomie 0,58 W/m2k jest osiągnięciem wybitnym i właściwie niespotykanym na rynku. Wyjątkowość designu polega na zlicowaniu od wewnętrznej i zewnętrznej strony ramy drzwiowej ze skrzydłem w taki sposób, że są one umieszczone w jednej płaszczyźnie. Do tego pochwyty schowane są w blacie drzwiowym, przez co nie wystają ponad ramę i skrzydło drzwi zewnętrznych. Dla poprawy wyglądu ukryto okucia w skrzydle drzwi. Drzwi drewniano-aluminiowe osiągają klasę odporności na włamanie RC2. Są to obecnie jedne z najnowocześniejszych drzwi na rynku Polskim.

    Co możesz zyskać, dzięki drzwiom HT 410:
  • Najcieplejsze na rynku nowoczesne drzwi zewnętrzne, dzięki czemu oszczędzisz na kosztach ogrzewania
  • Poczucie bezpieczeństwa, dzięki najnowszym zabezpieczeniom
  • Drzwi o unikatowym designie – zlicowany kształt oraz ukryte okucia

Poniżej można zapoznać się z przykładowymi modelami drzwi HT 410, a jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu, chętnie pomożemy dokonać odpowiedniego wyboru.

Modele drzwi

CO-Z1B

GA-B0B

PU-L2B

PU-D1B

PU-F4B

PU-A1B

GA-H2B

GA-H2B

GA-H1B

GA-H1B

GA-D0B

GA-F0B

GA-A0B

GA-E0B

CO-Z1B

GA-BOB


Pokaż wszystkie

Design

Design drzwi wejściowych HT 410 cechuje się minimalizmem. Drzwi od zewnętrznej oraz wewnętrznej strony są zlicowane. Zawiasy drzwiowe są ukryte, a obramowanie szkła płaskie. HT 410 można wyposażyć w naświetla boczne i górne, w których można zastosować szkoło standardowe bądź ozdobne!


Technika

Drewniano-aluminiowy profil drzwi HT 410 docieplony jest pianką termoizolacyjną, a jego głębokość wynosi 121 mm. Tak skonstruowany profil gwarantuje certyfikowany współczynnik przenikania całych drzwi na niesamowitym poziomie tj. Ud = 0,58 W/m2K. Akustyka drzwi wynosi 37 dB!


Bezpieczeństwo

Inteligentna i kilkuwarstwowa konstrukcja płytowa zapewnia wysoki standard bezpieczeństwa. Już w standardzie 3 krotna ochrona realizowana przez rygiel główny oraz dwa rygle obrotowe. Drzwi są dostępne w drugiej klasie odporności na włamanie. Można w nich zastosować czytnik linii papilarnych i klawiaturę ekey home integra.


Kolory

ZOBACZ

Pochwyty

ZOBACZ

Szkło

ZOBACZ


Centrum informacji

Austria okna

100% Made in Austria

Tyle jednostek okiennych
wyprodukowaliśmy:
23 059 099

kalendarz targi

Targi

Odwiedź nas osobiście!
Chętnie doradzamy inwestorom
na wielu imprezach targowych.

diagram zadowoleni klienci

Zadowolenie klienta na poziomie 98%

Nasi partnerzy gwarantują kompetentne
doradztwo i wsparcie - a to doceniają
Nasi kliencie, którzy w 98% polecają nas dalej!

Wszystkie modele Zamknij


 

Drzwi zewnętrzne Zamknij

Dostępne w serii:
Dodaj do wyceny »

Wycena ZamknijJestem:
inwestorem

architektem

Imię i nazwisko
Tel. Kontaktowy
E-mail
Kod pocztowy
Miejscowość
Uwagi / Prośba o informację zwrotną

Zamów KatalogZamknijKLAUZULA INFORMACYJNAZamknij


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka IFTM Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000202020, NIP 527 000 11 18, REGON 011563298 (dalej zwana „Administratorem”). Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem przez IFTM Group sp. z o.o. Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: rodo@internorm.com.pl

Dane osobowe, które przetwarza Administrator

Administrator przetwarza dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres inwestycji , adres korespondencyjny, a także w przypadku zawarcia umowy adres zamieszkania, numer PESEL , NIP, nr dowodu osobistego lub numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Cel przetwarzania danych przez Administratora

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przygotowania oferty produktowej lub usługowej zgodnie z Państwa wytycznymi a w przypadku zakupu towarów lub usług dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Ponadto, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych towarów i usług świadczonych przez administratora a także w celach statystycznych.

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

Odbiorcami Państwa danych osobowych są nasi pracownicy i współpracownicy, partnerzy handlowi a także producenci towarów oraz nasi podwykonawcy, w tym w szczególności biura prawne, podmioty świadczące usługi księgowo-rachunkowe, kadrowe, agencje reklamowe.

Zamiar przekazywania danych do państw trzecich

Państwa dane nie są przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawo dostępu do danych osobowych

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, w określonych przypadkach także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda lub umowa zawarta z naszą firmą. W zakresie w jakim przetwarzamy dane osobowe dla pomiarów statystycznych oraz w celach marketingowych usług i towarów oferowanych przez nas jako Administratora- podstawą prawną do ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi przygotowanie oferty lub wykonanie umowy.

Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku gdy podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa to dane te będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa cywilnego, podatkowego i innych powszechnie obowiązujących. W przypadku gdy podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda to dane te będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.