DRZWI Z NAŚWIETLEM TOPIC

drzwi z naświetlem

Drzwi z naświetlem to żaden problem dla manufaktury drzwi TOPIC. Wszystkie dostępne modele mogą być wykonane z naświetlami! Dzięki dobrze dobranym naświetlom elewacja Twojego domu może wyglądać znacznie ciekawiej, a wnętrze przedpokoju, holu lub przedsionka zostanie oświetlone naturalnym światłem.

Drzwi z naświetlami po obu stronach to znakomite rozwiązanie dla osób chcących rozświetlić wnętrze pomieszczenia, do którego wchodzi się przez drzwi wejściowe. Oczywiście takie drzwi są znacznie bardziej widoczne z daleka oraz w sposób widoczny ubogacają wejście do domu. Same naświetla mogą być wykonywane z podwójnego, potrójnego a nawet poczwórnego oszklenia. Samo szkło w zależności od wybranej opcji mogło być przeźroczyste lub ozdobne. Wersji ozdobnych jest co najmniej kilkanaście, od szyb mlecznych, przez które nie widać co się dzieje w środku domu, przez katedralne, zbrojone, ornamentowe aż po wielorako zdobione. Istnieje możliwość zastosowania w naświetlach bocznych ruchomych słupków, dzięki którym można uzyskać jeszcze szerszą rozwartość drzwi. To rozwiązanie bywa szczególnie pomocne podczas wnoszenia rzeczy o większych gabarytach przez drzwi frontowe.

Oprócz szyb boczne naświetla mogą być wykonane z paneli drzwiowych, wcale nie przepuszczających światła, ale stanowiących element dekoracyjny oraz praktyczny w przypadku otwieranych naświetli.

Modele drzwi

Concrete

A483

Concrete

B9

B9

B9

B9

Concrete

Daylight

Pure

A250

B17

Shadow09

Shadow03

A483

B35

B9

B9

Sonder

Concrete

B9

B9

Sonder

A170

A129

Sonder

Sonder

A96

A96

Sonder

Shadow03

B24

B24

A407

B15

B10

B15

B21

A250

B37

B37

B55

B54

B34

A483

A483

B11

B11

B9

B9

B9

B9

B9

B9

B57

B9

B9

A258

Sonder

A170

A129

A127

A128

Sonder

A230

Shadow03

A437

A407

A250

B53

B34

B9

B9

B9


Pokaż wszystkie

Drzwi z naświetlem bocznym

Antracytowe drzwi z naświetlem bocznym firmy. Zastosowano w nich nowoczesny pochwyt N195, wykonany ze stali szlachetnej, ozdobne lizeny poprzeczne oraz mleczną szybę o potrójnym oszkleniu.


Drzwi z dwoma naświetlami bocznymi

Drzwi z ceramiki o brązowej barwie z naświetlami po obu stronach oraz szybą zamontowaną w blacie drzwiowym. Szyby mleczne z frezami poprzecznymi. Pochwyt wykonany ze stali szlachetnej.


Drzwi z otwieranym naświetlem

Drzwi betonowe z otwieranym naświetlem bocznym oraz przeszkleniami w blacie drzwiowym. Zastosowana najcieplejszy profil T3 oraz uchwyt ze stali szlachetnej. Ościeżnica drzwi jest wykonana w kolorze antracytowym.


Kolory

ZOBACZ

Pochwyty

ZOBACZ

Szkło

ZOBACZ


Centrum informacji

Austria okna

100% Made in Austria

Tyle jednostek okiennych
wyprodukowaliśmy:
23 059 099

kalendarz targi

Targi

Odwiedź nas osobiście!
Chętnie doradzamy inwestorom
na wielu imprezach targowych.

diagram zadowoleni klienci

Zadowolenie klienta na poziomie 98%

Nasi partnerzy gwarantują kompetentne
doradztwo i wsparcie - a to doceniają
Nasi kliencie, którzy w 98% polecają nas dalej!

Wszystkie modele Zamknij


 

Drzwi zewnętrzne Zamknij

Dostępne w serii:
Dodaj do wyceny »

Wycena ZamknijJestem:
inwestorem

architektem

Imię i nazwisko
Tel. Kontaktowy
E-mail
Kod pocztowy
Miejscowość
Uwagi / Prośba o informację zwrotną

Zamów KatalogZamknijKLAUZULA INFORMACYJNAZamknij


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka IFTM Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000202020, NIP 527 000 11 18, REGON 011563298 (dalej zwana „Administratorem”). Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem przez IFTM Group sp. z o.o. Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: rodo@internorm.com.pl

Dane osobowe, które przetwarza Administrator

Administrator przetwarza dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres inwestycji , adres korespondencyjny, a także w przypadku zawarcia umowy adres zamieszkania, numer PESEL , NIP, nr dowodu osobistego lub numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Cel przetwarzania danych przez Administratora

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przygotowania oferty produktowej lub usługowej zgodnie z Państwa wytycznymi a w przypadku zakupu towarów lub usług dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Ponadto, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych towarów i usług świadczonych przez administratora a także w celach statystycznych.

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

Odbiorcami Państwa danych osobowych są nasi pracownicy i współpracownicy, partnerzy handlowi a także producenci towarów oraz nasi podwykonawcy, w tym w szczególności biura prawne, podmioty świadczące usługi księgowo-rachunkowe, kadrowe, agencje reklamowe.

Zamiar przekazywania danych do państw trzecich

Państwa dane nie są przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawo dostępu do danych osobowych

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, w określonych przypadkach także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda lub umowa zawarta z naszą firmą. W zakresie w jakim przetwarzamy dane osobowe dla pomiarów statystycznych oraz w celach marketingowych usług i towarów oferowanych przez nas jako Administratora- podstawą prawną do ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi przygotowanie oferty lub wykonanie umowy.

Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku gdy podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa to dane te będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa cywilnego, podatkowego i innych powszechnie obowiązujących. W przypadku gdy podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda to dane te będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.