Drzwi drewniano-aluminiowe Internorm

Drzwi drewniano-aluminiowe – ciepło, bezpiecznie, pięknie…

  • Drewno to wyjątkowy surowiec, nadający wnętrzu niepowtarzalną estetykę oraz sprawiający, że panuje w nim przyjemna atmosfera. Aluminium natomiast ma za zadanie ochronić wnętrze domu przed warunkami atmosferycznymi i niechcianym gościem. Te wszystkie cechy są ważne zwłaszcza jeśli chodzi o drzwi wejściowe, które zapraszają gości do wejścia do środka, a na koniec wizyty żegnają ich. Dzięki połączeniu drewna, pianki termoizolacyjnej i aluminium drzwi zewnętrzne zyskują jeszcze jedną, bardzo ważną zaletę: są odpowiednie do domów niskoenergetycznych i pasywnych o czym świadczą odpowiednie certyfikaty. Poza tym wszystkie stosowane rodzaje drewna wyhodowano zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej.

DRZWI DREWNIANO-ALUMINIOWE HT 410

ARCYDZIEŁO NA WEJŚCIU

Internorm przedstawia swoje najnowsze osiągnięcie – drzwi antywłamaniowe drewniano-aluminiowe HT 410! Ich wyjątkowy design zewnętrzny i wewnętrzny jest innowacją na rynku.
 

Zobacz modele »

DRZWI DREWNIANO-ALUMINIOWE HT 400

STUDIUM DYSTYNKCJI

Chciałbyś poczuć elegancki design już na wejściu do domu Twoich marzeń? Drewniano-aluminiowe drzwi pasywne HT 400 pomagają osiągnąć ten efekt!
 

 Zobacz modele »

Modele drzwi

CO-Z1B

GA-B0B

PU-G1B

PU-B1B

CO-D4B

CO-N1B

CO-E1B

PU-M2B

CO-K1B

CO-C1B

CO-L1B

CO-A1B

SQ-A0B

SQ-E1B

CO-G1B

PU-J2B

PU-K1B

CO-B1B

PU-E1B

PU-C1B

ES-A1B

PU-H5B

ES-C1B

PU-L1B

SQ-H1B

PU-G1B

PU-L2B

PU-D1B

PU-B1B

PU-F4B

PU-A1B

VE-A0B

VE-B0B

VE-D0B

VE-Z0B

GA-H2B

GA-H2B

GA-H1B

GA-H1B

GA-D0B

GA-F0B

GA-A0B

GA-E0B

CO-Z1B

GA-BOB


Pokaż wszystkie

Centrum informacji

Austria okna

100% Made in Austria

Tyle jednostek okiennych
wyprodukowaliśmy:
23 059 099

kalendarz targi

Targi

Odwiedź nas osobiście!
Chętnie doradzamy inwestorom
na wielu imprezach targowych.

diagram zadowoleni klienci

Zadowolenie klienta na poziomie 98%

Nasi partnerzy gwarantują kompetentne
doradztwo i wsparcie - a to doceniają
Nasi kliencie, którzy w 98% polecają nas dalej!

Wszystkie modele Zamknij


 

Drzwi zewnętrzne Zamknij

Dostępne w serii:
Dodaj do wyceny »

Wycena ZamknijJestem:
inwestorem

architektem

Imię i nazwisko
Tel. Kontaktowy
E-mail
Kod pocztowy
Miejscowość
Uwagi / Prośba o informację zwrotną

Zamów KatalogZamknijKLAUZULA INFORMACYJNAZamknij


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka IFTM Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000202020, NIP 527 000 11 18, REGON 011563298 (dalej zwana „Administratorem”). Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem przez IFTM Group sp. z o.o. Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: rodo@internorm.com.pl

Dane osobowe, które przetwarza Administrator

Administrator przetwarza dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres inwestycji , adres korespondencyjny, a także w przypadku zawarcia umowy adres zamieszkania, numer PESEL , NIP, nr dowodu osobistego lub numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Cel przetwarzania danych przez Administratora

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przygotowania oferty produktowej lub usługowej zgodnie z Państwa wytycznymi a w przypadku zakupu towarów lub usług dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Ponadto, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych towarów i usług świadczonych przez administratora a także w celach statystycznych.

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

Odbiorcami Państwa danych osobowych są nasi pracownicy i współpracownicy, partnerzy handlowi a także producenci towarów oraz nasi podwykonawcy, w tym w szczególności biura prawne, podmioty świadczące usługi księgowo-rachunkowe, kadrowe, agencje reklamowe.

Zamiar przekazywania danych do państw trzecich

Państwa dane nie są przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawo dostępu do danych osobowych

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, w określonych przypadkach także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda lub umowa zawarta z naszą firmą. W zakresie w jakim przetwarzamy dane osobowe dla pomiarów statystycznych oraz w celach marketingowych usług i towarów oferowanych przez nas jako Administratora- podstawą prawną do ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi przygotowanie oferty lub wykonanie umowy.

Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku gdy podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa to dane te będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa cywilnego, podatkowego i innych powszechnie obowiązujących. W przypadku gdy podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda to dane te będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.