DRZWI BETONOWE

drzwi betonowe

Tylko oryginalne produkty w firmie TOPIC

W przypadku modelu Concrete i drzwi z powierzchniami betonowymi TOPIC stosuje wyłącznie własne elementy z betonu licowego zalewane w oryginalnych szalunkach. Za konstrukcję modelu Concrete i zastosowany beton firma TOPIC została wyróżniona nagrodą Red Dot Design Award.

Wzmacniane włóknem płyty betonowe tworzą powierzchnię, która gwarantuje całkowite wyeliminowanie czynności konserwacyjnych oraz maksymalną wytrzymałość. Każda betonowa powierzchnia jest unikatowym produktem, wykonywanym przez nas poprzez wylewanie w jednorazowo wykorzystywanej formie – dzięki temu żaden model nie ma sobie równych! Występujące tutaj różnice kolorystyczne i strukturalne, które nie wpływają negatywnie na wygląd całości, są uznawane przez TOPIC za wyjątkowe cechy szczególne.

Cechy betonu:

  • Beton może zawierać mikropęcherzyki o średnicy do 5 mm oraz mniejsze pory.
  • Podczas utwardzania betonowej powierzchni mogą wystąpić plamy, mikropęknięcia, mikropęcherzyki i wykwity wapienne zgodnie ze schematem losowym.
  • Beton jest materiałem purystycznym o indywidualnych cechach powierzchniowych, który w wyniku łuszczenia na skutek działania czynników atmosferycznych może pokrywać się naturalną patyną.
  • Krawędzie są przycięte i wykończone fazką o długości ok. 1 mm, dzięki czemu charakterystyka powłoki wierzchniej różni się od charakterystyki powierzchni.
  • Aby uzyskać możliwie realistyczny charakter betonu licowego, stosujemy oryginalne drewniane szalunki do betonu, używane tylko jednorazowo na element betonowy. Sęki, ślady po heblowaniu i inne cechy drewna, z którego wykonano deski szalunkowe, przenoszone są na powierzchnię betonu.

Modele drzwi

Concrete

A483

B35

Sonder

Concrete

Concrete

Concrete

B17

B17

B33


Pokaż wszystkie

Design

Jeśli jesteś fanem surowej, minimalistycznej stylistyki, to wyjątkowy design drzwi betonowych TOPIC bardzo Cię zainteresuje. Unikalna powierzchnia blatu drzwiowego wykonana jest z betonu, którego struktura, barwa za każdym razem jest inna!


Technika

Drzwi do domu pasywnego mają wyjątkową grubość (ok. 92 mm) i zapewniają dużą stabilność, odporność na wypaczanie oraz bardzo dobrą izolację cieplną i odporność na włamanie. Wzmocniona wkładka izolacyjna zapewnia optymalną izolacyjność cieplną. Potwierdza to certyfikat PHI.


Bezpieczeństwo

„Fingerprint Topic integra“ to jeden z najbezpieczniejszych systemów kontroli dostępu. Idealnie współgra z drzwiami Topic, a zastosowana technologia od lat sprawdza się w bankach i obszarach o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa. Nowoczesny i łatwy w obsłudze czytnik zastępuje pęk kluczy. „Drzwi na życzenie w klasie antywłamaniowej: RC3!


Kolory

ZOBACZ

Pochwyty

ZOBACZ

Szkło

ZOBACZ


Centrum informacji

Austria okna

100% Made in Austria

Tyle jednostek okiennych
wyprodukowaliśmy:
23 059 099

kalendarz targi

Targi

Odwiedź nas osobiście!
Chętnie doradzamy inwestorom
na wielu imprezach targowych.

diagram zadowoleni klienci

Zadowolenie klienta na poziomie 98%

Nasi partnerzy gwarantują kompetentne
doradztwo i wsparcie - a to doceniają
Nasi kliencie, którzy w 98% polecają nas dalej!

Wszystkie modele Zamknij


 

Drzwi zewnętrzne Zamknij

Dostępne w serii:
Dodaj do wyceny »

Wycena ZamknijJestem:
inwestorem

architektem

Imię i nazwisko
Tel. Kontaktowy
E-mail
Kod pocztowy
Miejscowość
Uwagi / Prośba o informację zwrotną

Zamów KatalogZamknijKLAUZULA INFORMACYJNAZamknij


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka IFTM Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000202020, NIP 527 000 11 18, REGON 011563298 (dalej zwana „Administratorem”). Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem przez IFTM Group sp. z o.o. Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: rodo@internorm.com.pl

Dane osobowe, które przetwarza Administrator

Administrator przetwarza dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres inwestycji , adres korespondencyjny, a także w przypadku zawarcia umowy adres zamieszkania, numer PESEL , NIP, nr dowodu osobistego lub numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Cel przetwarzania danych przez Administratora

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przygotowania oferty produktowej lub usługowej zgodnie z Państwa wytycznymi a w przypadku zakupu towarów lub usług dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Ponadto, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych towarów i usług świadczonych przez administratora a także w celach statystycznych.

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

Odbiorcami Państwa danych osobowych są nasi pracownicy i współpracownicy, partnerzy handlowi a także producenci towarów oraz nasi podwykonawcy, w tym w szczególności biura prawne, podmioty świadczące usługi księgowo-rachunkowe, kadrowe, agencje reklamowe.

Zamiar przekazywania danych do państw trzecich

Państwa dane nie są przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawo dostępu do danych osobowych

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, w określonych przypadkach także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda lub umowa zawarta z naszą firmą. W zakresie w jakim przetwarzamy dane osobowe dla pomiarów statystycznych oraz w celach marketingowych usług i towarów oferowanych przez nas jako Administratora- podstawą prawną do ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi przygotowanie oferty lub wykonanie umowy.

Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku gdy podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa to dane te będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa cywilnego, podatkowego i innych powszechnie obowiązujących. W przypadku gdy podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda to dane te będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.