INNOWACYJNE DRZWI ALUMINIOWE AT410

Izolacyjność Termiczna

UD do 0,78 W/m2K

Izolacyjność Akustyczna

do 36 dB

Bezpieczeństwo

RC2

Ryglowanie

Wielokrotne ryglowanie

Głębokość profilu

93 mm

Drzwi wejściowe AT 410 to produkt o najwyższym standardzie wykonania spośród wszystkich modeli drzwi aluminiowych Internorm. Największymi zaletami są:

  • pasywna izolacyjność cieplna drzwi UD = 0,78 W/m2K
  • skrajnie minimalistyczna estetyka. Drzwi są zlicowane od wewnątrz i od zewnątrz. Okucia w wersji standardowej są ukryte
  • ochrona antywłamaniowa potwierdzona certyfikatem na drugą klasę odporności na włamanie: RC2

Na życzenie w drzwiach można zastosować doświetlenie boczne, a także górne. Dla fanów automatyki możliwe jest wyposażenie drzwi w czytnik linii papilarnych lub klawiaturę ekey home integra. Urozmaicona estetyka drzwi zaciekawi zarówno fanów stylistyki bardziej skromnej, jak również luksusowej. Ogromny wybór pochwytów, klamek, kolorów oraz oszkleń daje możliwość dużej personalizacji drzwi aluminiowych AT 410!

Znajdź swój upragniony model drzwi, wybierając z poniższych propozycji!

Modele drzwi

GZ

FJ

FK

FA

GJ

DI

PK

PM

PG

PP

PJ

DM

PD

PE

DL

PQ

PN

PA

DB

GA

GG

DD

DA

DG

GJ

FG

FG

FG

FJ

FK

FM

FL

FD

FO

FA


Pokaż wszystkie

Design

Design drzwi wejściowych AT 410 charakteryzuje się zlicowaniem skrzydła drzwi z jego ościeżnicą zarówno od zewnętrznej, jak również wewnętrznej strony. Stylistykę drzwi można wzbogacić subtelnymi frezami, lizenami, wpuszczonymi w blat drzwiowy pochwytami. Każde drzwi można zakupić z doświetleniem bocznym lub górnym.


Technika

Trzykomorowy profil drzwi AT 410 zbudowany jest z wewnętrznej oraz zewnętrznej nakładki aluminiowej oraz wypełniony rdzeniem izolacyjnym z pianki poliamidowej. Drzwi mają ukryte zawiasy.


Bezpieczeństwo

W drzwiach AT 410 można zastosować wiele rozwiązań zabezpieczających dom przed włamaniem takich jak: wieloryglowy zamek, trójwymiarowa antywłamaniowa wkładka czy pokazany na zdjęciu czytnik linii papilarnych. Drzwi osiągają certyfikowaną, drugą klasę odporności na włamanie – RC2!


Kolory

ZOBACZ

Pochwyty

ZOBACZ

Szkło

ZOBACZ


Centrum informacji

Austria okna

100% Made in Austria

Tyle jednostek okiennych
wyprodukowaliśmy:
23 059 099

kalendarz targi

Targi

Odwiedź nas osobiście!
Chętnie doradzamy inwestorom
na wielu imprezach targowych.

diagram zadowoleni klienci

Zadowolenie klienta na poziomie 98%

Nasi partnerzy gwarantują kompetentne
doradztwo i wsparcie - a to doceniają
Nasi kliencie, którzy w 98% polecają nas dalej!

Wszystkie modele Zamknij


 

Drzwi zewnętrzne Zamknij

Dostępne w serii:
Dodaj do wyceny »

Wycena ZamknijJestem:
inwestorem

architektem

Imię i nazwisko
Tel. Kontaktowy
E-mail
Kod pocztowy
Miejscowość
Uwagi / Prośba o informację zwrotną

Zamów KatalogZamknijKLAUZULA INFORMACYJNAZamknij


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka IFTM Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000202020, NIP 527 000 11 18, REGON 011563298 (dalej zwana „Administratorem”). Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem przez IFTM Group sp. z o.o. Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: rodo@internorm.com.pl

Dane osobowe, które przetwarza Administrator

Administrator przetwarza dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres inwestycji , adres korespondencyjny, a także w przypadku zawarcia umowy adres zamieszkania, numer PESEL , NIP, nr dowodu osobistego lub numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Cel przetwarzania danych przez Administratora

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przygotowania oferty produktowej lub usługowej zgodnie z Państwa wytycznymi a w przypadku zakupu towarów lub usług dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Ponadto, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych towarów i usług świadczonych przez administratora a także w celach statystycznych.

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

Odbiorcami Państwa danych osobowych są nasi pracownicy i współpracownicy, partnerzy handlowi a także producenci towarów oraz nasi podwykonawcy, w tym w szczególności biura prawne, podmioty świadczące usługi księgowo-rachunkowe, kadrowe, agencje reklamowe.

Zamiar przekazywania danych do państw trzecich

Państwa dane nie są przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawo dostępu do danych osobowych

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, w określonych przypadkach także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda lub umowa zawarta z naszą firmą. W zakresie w jakim przetwarzamy dane osobowe dla pomiarów statystycznych oraz w celach marketingowych usług i towarów oferowanych przez nas jako Administratora- podstawą prawną do ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi przygotowanie oferty lub wykonanie umowy.

Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku gdy podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa to dane te będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa cywilnego, podatkowego i innych powszechnie obowiązujących. W przypadku gdy podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda to dane te będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.