Drzwi aluminiowe AT 400

Izolacyjność Termiczna

UD do 0,75 W/m2K

Izolacyjność Akustyczna

do 36 dB

Bezpieczeństwo

RC2

Ryglowanie

Wielokrotne ryglowanie

Głębokość profilu

93 mm

Szukasz drzwi zewnętrznych aluminiowych, które będą inne niż wszystkie, zrobią wyjątkowe wrażenie i po prostu spełnią Twoje estetyczne oczekiwania, a oprócz tego będą również osiągały świetne parametry cieplne oraz zabezpieczą Twój dom przed włamaniem? Jeżeli tak, to idealnym rozwiązaniem są dla Ciebie drzwi antywłamaniowe AT 400. Minimalistyczny design, energooszczędna izolacyjność cieplna oraz wielopunktowe ryglowanie klasy RC2 – wszystko to już w wersji standardowej. Jest to niewątpliwie klasa Premium wśród drzwi aluminiowych. Co możesz zyskać, dzięki drzwiom AT 400:

  • Na pewno poczucie bezpieczeństwa, dzięki niezawodnym zabezpieczeniom antywłamaniowym
  • Oszczędności, które osiągasz, dzięki wysokiej izolacyjności cieplnej drzwi
  • Pewność sprawdzonej, europejskiej marki z przeszło 80-letnim doświadczeniem

Poniżej można zapoznać się z przykładowymi modelami drzwi AT 400, a jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu, chętnie pomożemy dokonać odpowiedniego wyboru.

Modele drzwi

GZ

FJ

FK

FA

GJ

AH

AD

AG

AA

DI

PK

PM

PG

PP

PJ

DM

PD

PE

DL

PQ

PN

PA

DB

GA

GG

DD

DA

DG

GJ

FG

FG

FG

FJ

FK

FM

FL

FD

FO

FA


Pokaż wszystkie

Design

Drzwi wejściowe AT 400 są dostępne w trzech liniach stylistycznych home pure (kanciasty design), home soft (zaokrąglone krawędzie) i ambiente (tradycyjny kształt). Na zdjęciu pokazana jest linia home pure ze schowanym w balcie drzwiowym pochwytem ze staliszlachetnej SG 13.


Technika

Drzwi aluminiowe AT 400 zbudowane skonstruowane są profilu aluminiowego o głębokości 93 mm i docieplonego pianką termoizolacyjną. Drzwi osiągają pasywną izolacyjność Uw = 0,75 W/m2k. Drzwi są doszczelnione trzema uszczelkami!


Bezpieczeństwo

Aluminiowe drzwi zewnętrzne AT 410 posiadają certyfikat na drugą klasę odporności na włamanie – RC2. Dodatkowo drzwi można wyposażyć w bardzo bezpieczne wkładki drzwiowe, czy zapornice – ogranicznik otwarcia.


Kolory

ZOBACZ

Pochwyty

ZOBACZ

Szkło

ZOBACZ


Centrum informacji

Austria okna

100% Made in Austria

Tyle jednostek okiennych
wyprodukowaliśmy:
23 059 099

kalendarz targi

Targi

Odwiedź nas osobiście!
Chętnie doradzamy inwestorom
na wielu imprezach targowych.

diagram zadowoleni klienci

Zadowolenie klienta na poziomie 98%

Nasi partnerzy gwarantują kompetentne
doradztwo i wsparcie - a to doceniają
Nasi kliencie, którzy w 98% polecają nas dalej!

Wszystkie modele Zamknij


 

Drzwi zewnętrzne Zamknij

Dostępne w serii:
Dodaj do wyceny »

Wycena ZamknijJestem:
inwestorem

architektem

Imię i nazwisko
Tel. Kontaktowy
E-mail
Kod pocztowy
Miejscowość
Uwagi / Prośba o informację zwrotną

Zamów KatalogZamknijKLAUZULA INFORMACYJNAZamknij


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka IFTM Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000202020, NIP 527 000 11 18, REGON 011563298 (dalej zwana „Administratorem”). Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem przez IFTM Group sp. z o.o. Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: rodo@internorm.com.pl

Dane osobowe, które przetwarza Administrator

Administrator przetwarza dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres inwestycji , adres korespondencyjny, a także w przypadku zawarcia umowy adres zamieszkania, numer PESEL , NIP, nr dowodu osobistego lub numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Cel przetwarzania danych przez Administratora

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przygotowania oferty produktowej lub usługowej zgodnie z Państwa wytycznymi a w przypadku zakupu towarów lub usług dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Ponadto, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych towarów i usług świadczonych przez administratora a także w celach statystycznych.

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

Odbiorcami Państwa danych osobowych są nasi pracownicy i współpracownicy, partnerzy handlowi a także producenci towarów oraz nasi podwykonawcy, w tym w szczególności biura prawne, podmioty świadczące usługi księgowo-rachunkowe, kadrowe, agencje reklamowe.

Zamiar przekazywania danych do państw trzecich

Państwa dane nie są przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawo dostępu do danych osobowych

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, w określonych przypadkach także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda lub umowa zawarta z naszą firmą. W zakresie w jakim przetwarzamy dane osobowe dla pomiarów statystycznych oraz w celach marketingowych usług i towarów oferowanych przez nas jako Administratora- podstawą prawną do ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi przygotowanie oferty lub wykonanie umowy.

Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku gdy podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa to dane te będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa cywilnego, podatkowego i innych powszechnie obowiązujących. W przypadku gdy podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda to dane te będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.