INNOWACYJNE DRZWI ALUMINIOWE AT310

Izolacyjność Termiczna UD do 0,81 W/m2K
Izolacyjność Akustyczna do 33 dB
Bezpieczeństwo RC2
Ryglowanie Wielokrotne ryglowanie
Głębokość profilu 93 mm

Drzwi wejściowe AT 310 zapewniają swoim właścicielom ochronę przed zróżnicowanymi warunkami atmosferycznymi, komfort estetyczny, dzięki perfekcyjnemu wykończeniu każdego elementu drzwi, a także ciepło i szczelność wskutek zastosowania trzech uszczelek cało obwodowych oraz trzykomorowym profilu o głębokości 93 mm, którego rdzeń jest wypełniony pianką termoizolacyjną! Od wewnętrznej strony zawiasy drzwiowe mogą zostać ukryte. Drzwi mogą być wykonane w trzech stylistykach: bardziej nowoczesnej – home pure oraz dwóch nawiązujących do klasycznej stylistyki – home soft oraz ambiente. Drzwi zewnętrzne AT 310 są dostępne w wersjach z naświetlami bocznymi oraz górnymi. Bogaty wybór kolorystyki oraz akcesoriów dodatkowych pozwala na znaczącą indywidualizację wyglądu drzwi.

Obejrzyj dostępne modele drzwi AT 310 i zdecyduj spełniają Twoje wymagania!

Modele drzwi

GZ

FJ

FK

FA

GJ

AH

AD

AG

AA

AJ

AM

SD

SJ

SA

SG

DI

PK

PM

PG

PP

DP

PJ

DM

PD

PE

DJ

DL

PQ

PN

PA

DB

GA

GG

DD

DA

DG

GJ

FG

FG

FG

FJ

FK

FM

FL

FD

FO

FA


Pokaż wszystkie

Design

Drzwi zewnętrzne AT 310 mogą być wyprodukowane w trzech liniach stylistycznych: home pure, home soft i ambiente. Każdy model drzwi można wykonać z szybami w blacie drzwiowym, naświetlami bocznymi lub górnymi, lizenami, frezami oraz pochwytami z różnych materiałów i o różnych kształtach.


Technika

Technika drzwi AT 310 charakteryzuje się bardzo solidnym wykonaniem profilu drzwi, na który składają się trzy komory, docieplenie pianką termoizolacyjną, trzy uszczelki. Drzwi AT 310 można wytworzyć z ukrytymi zawiasami. Izolacyjność cieplna dla drzwi bez przeszkleń wynosi Ud = 0,81 W/m2K


Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo drzwi AT 310 jest potwierdzone certyfikatem na drugą klasę odporności na włamanie! Drzwi uzbrojone są w bezpieczną, trójwymiarową wkładkę, pięciopunktowe ryglowanie: rygiel główny, 2 stalowe sworznie oraz 2 rygle obrotowe. Dodatkowo można zastosować klawiaturę ekey home integra lub czytnik linii papilarnej.


Kolory

ZOBACZ

Pochwyty

ZOBACZ

Szkło

ZOBACZ


Centrum informacji

Austria okna

100% Made in Austria

Tyle jednostek okiennych
wyprodukowaliśmy:
23 059 099

kalendarz targi

Targi

Odwiedź nas osobiście!
Chętnie doradzamy inwestorom
na wielu imprezach targowych.

diagram zadowoleni klienci

Zadowolenie klienta na poziomie 98%

Nasi partnerzy gwarantują kompetentne
doradztwo i wsparcie - a to doceniają
Nasi kliencie, którzy w 98% polecają nas dalej!

Wszystkie modele Zamknij


 

Drzwi zewnętrzne Zamknij

Dostępne w serii:
Dodaj do wyceny »

Wycena ZamknijJestem:
inwestorem

architektem

Imię i nazwisko
Tel. Kontaktowy
E-mail
Kod pocztowy
Miejscowość
Uwagi / Prośba o informację zwrotną

Zamów KatalogZamknijKLAUZULA INFORMACYJNAZamknij


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka IFTM Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000202020, NIP 527 000 11 18, REGON 011563298 (dalej zwana „Administratorem”). Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem przez IFTM Group sp. z o.o. Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: rodo@internorm.com.pl

Dane osobowe, które przetwarza Administrator

Administrator przetwarza dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres inwestycji , adres korespondencyjny, a także w przypadku zawarcia umowy adres zamieszkania, numer PESEL , NIP, nr dowodu osobistego lub numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Cel przetwarzania danych przez Administratora

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przygotowania oferty produktowej lub usługowej zgodnie z Państwa wytycznymi a w przypadku zakupu towarów lub usług dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Ponadto, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych towarów i usług świadczonych przez administratora a także w celach statystycznych.

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

Odbiorcami Państwa danych osobowych są nasi pracownicy i współpracownicy, partnerzy handlowi a także producenci towarów oraz nasi podwykonawcy, w tym w szczególności biura prawne, podmioty świadczące usługi księgowo-rachunkowe, kadrowe, agencje reklamowe.

Zamiar przekazywania danych do państw trzecich

Państwa dane nie są przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawo dostępu do danych osobowych

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, w określonych przypadkach także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda lub umowa zawarta z naszą firmą. W zakresie w jakim przetwarzamy dane osobowe dla pomiarów statystycznych oraz w celach marketingowych usług i towarów oferowanych przez nas jako Administratora- podstawą prawną do ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi przygotowanie oferty lub wykonanie umowy.

Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku gdy podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa to dane te będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa cywilnego, podatkowego i innych powszechnie obowiązujących. W przypadku gdy podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda to dane te będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.