Drzwi aluminiowe AT 305

Izolacyjność Termiczna UD do 0,98 W/m2K
Izolacyjność Akustyczna do 39 dB
Bezpieczeństwo RC2
Ryglowanie Wielokrotne ryglowanie
Głębokość profilu 93 mm

Drzwi aluminiowe AT 305 to świetne rozwiązanie dla osób celujących w produkt bardzo solidny acz nie najlepszy. Drzwi AT 305 osiągają dobrą izolacyjność cieplną Ud = 0,98 W/m2K oraz znakomitą dźwiękoszczelność, bo wynosi ona w niektórych przypadkach do 39 dB. Wielowarstwowa, inteligentna konstrukcja płyty drzwiowej o aluminiowym wykończeniu gwarantuje wysoką odporność na warunki atmosferyczne oraz łatwość w pielęgnacji! Estetyka drzwi jest zróżnicowana i zależy od wybranej linii stylistycznej (home pure, home soft i ambiente) oraz akcesoriów! Drzwi zapewniają bezpieczeństwo na wysokim poziomie, ponieważ ich odporność na włamanie dochodzi do klasy RC 2!!

Wybierz swoje wymarzone drzwi zewnętrzne spośród poniższych modeli!

Modele drzwi

GZ

PM

PG

PP

PA

DB

GA

DA

FA


Pokaż wszystkie

Design

Bardzo szeroki wybór kolorów, pochwytów, klamek, szyb i akcesoriów ozdobnych oraz trzy linie stylistyczne, w których mogą być wyprodukowane drzwi AT 305 daje duże możliwości do kształtowania stylistyki drzwi, który pozwoli idealnie wkomponować się w Twoją wizję wejścia do domu!


Technika

Drzwi AT 305 charakteryzują się świetną izolacyjnością akustyczną, która dochodzi do 39 dB! Drzwi mają zaizolowany termicznie próg, a rdzeń profilu o grubości 93 mm wypełniony jest ciepłą pianką oraz doszczelniony trzema uszczelkami obwodowymi.


Bezpieczeństwo

Do każdej antywłamaniowa wkładki drzwiowej otrzymujesz kartę bezpieczeństwa. Wyłącznie za jej okazaniem możesz zamówić dodatkowe wkładki lub klucze! Drzwi AT 305 można wyposażyć w wizjer, czytnik linii papilarnych, elektryczny zamek oraz wkładki antywłamaniowe!


Kolory

ZOBACZ

Pochwyty

ZOBACZ

Szkło

ZOBACZ


Centrum informacji

Austria okna

100% Made in Austria

Tyle jednostek okiennych
wyprodukowaliśmy:
23 059 099

kalendarz targi

Targi

Odwiedź nas osobiście!
Chętnie doradzamy inwestorom
na wielu imprezach targowych.

diagram zadowoleni klienci

Zadowolenie klienta na poziomie 98%

Nasi partnerzy gwarantują kompetentne
doradztwo i wsparcie - a to doceniają
Nasi kliencie, którzy w 98% polecają nas dalej!

Wszystkie modele Zamknij


 

Drzwi zewnętrzne Zamknij

Dostępne w serii:
Dodaj do wyceny »

Wycena ZamknijJestem:
inwestorem

architektem

Imię i nazwisko
Tel. Kontaktowy
E-mail
Kod pocztowy
Miejscowość
Uwagi / Prośba o informację zwrotną

Zamów KatalogZamknijKLAUZULA INFORMACYJNAZamknij


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka IFTM Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000202020, NIP 527 000 11 18, REGON 011563298 (dalej zwana „Administratorem”). Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem przez IFTM Group sp. z o.o. Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: rodo@internorm.com.pl

Dane osobowe, które przetwarza Administrator

Administrator przetwarza dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres inwestycji , adres korespondencyjny, a także w przypadku zawarcia umowy adres zamieszkania, numer PESEL , NIP, nr dowodu osobistego lub numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Cel przetwarzania danych przez Administratora

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przygotowania oferty produktowej lub usługowej zgodnie z Państwa wytycznymi a w przypadku zakupu towarów lub usług dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Ponadto, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych towarów i usług świadczonych przez administratora a także w celach statystycznych.

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

Odbiorcami Państwa danych osobowych są nasi pracownicy i współpracownicy, partnerzy handlowi a także producenci towarów oraz nasi podwykonawcy, w tym w szczególności biura prawne, podmioty świadczące usługi księgowo-rachunkowe, kadrowe, agencje reklamowe.

Zamiar przekazywania danych do państw trzecich

Państwa dane nie są przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawo dostępu do danych osobowych

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, w określonych przypadkach także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda lub umowa zawarta z naszą firmą. W zakresie w jakim przetwarzamy dane osobowe dla pomiarów statystycznych oraz w celach marketingowych usług i towarów oferowanych przez nas jako Administratora- podstawą prawną do ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi przygotowanie oferty lub wykonanie umowy.

Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku gdy podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa to dane te będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa cywilnego, podatkowego i innych powszechnie obowiązujących. W przypadku gdy podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda to dane te będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.