Drzwi pasywne – na co zwrócić uwagę?

Budowa domów pasywnych w niektórych europejskich krajach jest już standardem. W Niemczech, Holandii czy Szwecji nikogo już nie dziwi fakt, że do ogrzewania budynku wykorzystuje się odnawialne źródła energii. W Polsce ten trend dopiero się rozwija, Polacy poznają cechy i zalety takiego rozwiązania, przekonują się do nich od razu, a niekiedy potrzebują więcej czasu, aby dostrzec, że takie nowoczesne budownictwo przyniesie im wiele korzyści. Czym właściwie jest budownictwo pasywne oraz jakimi właściwościami powinny wyróżniać się drzwi, które są w nim wykorzystywane?

Dom pasywny – „stare” nowe rozwiązanie

„Dom pasywny jest budynkiem o ekstremalnie niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania wnętrza (15 kWh/m2/rok), w którym komfort termiczny zapewniony jest przez pasywne źródła ciepła takie jak: zyski od mieszkańców, urządzeń elektrycznych, ciepła odzyskanego w wyniku procesu wentylacji, dogrzewanie powietrza wentylującego budynek np. rekuperacji, słońca itp.” – w taki sposób już w roku 1988 dr Wolfgang Feist, będący założycielem Instytutu Domu Pasywnego w Darmstadt, zdefiniował dom pasywny. Wydaje się, że jest to trend nowy, a w rzeczywistości rozwijał się on już w ubiegłym wieku. W domu pasywnym panuje komfortowy mikroklimat bez konieczności wykorzystywania oddzielnego systemu ogrzewania, jak też chłodzenia, czyli klimatyzacji. Jak to jest możliwe? Wytyczne Federacji Europejskich Stowarzyszeń Ogrzewnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji wskazują na to, iż zapotrzebowanie energetyczne budynku, które jest niskie, a niekiedy nawet zerowe, powinno zostać pokryte z odnawialnych źródeł energii. Zdarza się jednak tak (w Polsce rzadko się o tym jeszcze wspomina), że budynek „sam się ogrzewa i sam się chłodzi”. W tym przypadku niezwykle ważny jest projekt całego budynku praktycznie pod każdym względem. Przykładowo taki dom pasywny wykorzystuje techniki biernego, czyli pasywnego ogrzewania słonecznego, polegające na skutecznym wykorzystaniu zysków słonecznych poprzez właściwe ustawienie domu względem stron świata. Bardzo istotne jest południowe przeszklenie, gdyż w ten sposób do wnętrza budynku może przedostać się większa ilość ciepła, jaką dostarczają promienie słoneczne. Dobrze dobrane duże okna i drzwi balkonowe odgrywają w tym kontekście kluczową rolę.

Budynki pasywne, wyróżniające się skrajnie niskim zapotrzebowaniu na energię, powinny charakteryzować się całkowitym zużyciem energii nieprzekraczającej 120 kWh/m2 rocznie. Ponadto, wartość graniczna szczytowego zapotrzebowania na moc do ogrzewania domu pasywnego nie może być niższa niż 10 W/m2. Obecna technologia oraz nowoczesna architektura, jak też duża wiedza na temat możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii pozwala zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania nawet o 75% w porównaniu do budynków energooszczędnych, wznosząc tym samym domy pasywne. Energooszczędne budynki mają zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich ogrzania na poziomie 70 kWh/(mkw./rok) podczas gdy pasywne 15 kWh/(mkw./rok). To oznacza, że dom pasywny jest domem energooszczędnym o ekstremalnie niskim zapotrzebowaniu na energię, co również wynika z definicji dr Wolfganga Feista.

Drzwi pasywne dla maksymalnej energooszczędności

Aby budynek można było nazwać pasywnym, musi spełnić bardzo rygorystyczne normy. To oznacza, że każdy jego element jest istotny i może odegrać kluczową rolę w ograniczeniu zapotrzebowania na energię, która jest potrzebna do ogrzania całego domu. Z tego powodu na rynku pojawiły się drzwi pasywne, czyli takie, które wspierają takie skrajnie energooszczędne budownictwo.

Dlaczego tak ważne jest, aby poświęcić drzwiom szczególnie dużo uwagi? Przyjrzyjmy się procentowemu zestawieniu strat ciepła w przeciętnym budynku:

  • 20%-25% ciepła budynek traci przez ściany i narożniki,
  • 25%-30% przez dach,
  • 10%-20% przez okna i drzwi
  • 10% – 15% przez piwnice i fundamenty
  • 15% to pozostałe straty ciepła, np. przez kominy.

Już teraz wiesz, że oprócz solidnych fundamentów i dachu duże znaczenie mają okna i drzwi pasywne. Jak zatem je wybrać, aby rzeczywiście spełniały swoją rolę i chroniły przed utratą ciepła?

Jedną z ważniejszych rzeczy, na którą należy zwrócić uwagę przy wyborze drzwi pasywnych jest parametr przenikalności ciepła, czyli Ud= X W(m/K), o którym mowa w Deklaracji Właściwości Użytkowych. Informuje nas o tym, jak dużo energii przenika przez drzwi w czasie jednej godziny. Przy drzwiach pasywnych nie może on przekraczać Ud=<0,8 W/(m2*K). Taki rodzaj drzwi musi również wyróżniać się maksymalną wodoszczelnością, odpornością na obciążenia wiatrem, doskonałymi właściwościami, które są związane z promieniowaniem i przenikalnością światła, jak również minimalną przepuszczalnością powietrza.

Drzwi pasywne wyróżniają się specyficzną budową. Aby nadać im wyjątkowych cech, konieczne jest wykorzystanie dodatkowych elementów, które poprawiają ich szczelność. W tym celu stosuje się m.in. dodatkowe uszczelki w skrzydłach i ościeżnicy, próg wykonywany jest z kompozytu lub połączenia kompozytu z aluminium, skrzydła drzwiowe są grubsze, a ościeżnica szersza. Takie drzwi pasywne stosuje się przede wszystkim w budynkach pasywnych – w domach jednorodzinnych i budynkach publicznych.

Drzwi pasywne i antywłamaniowe w jednym

W pasywnych drzwiach wejściowych można zastosować specjalne zabezpieczenia antywłamaniowe, żeby drzwi pasywne nie chroniły domu wyłącznie przed warunkami atmosferycznymi, ale chroniły również domowników przed włamaniem. W pasywnych drzwiach antywłamaniowych Internorm oraz Topic stosowane jest wielopunktowe ryglowanie, specjalne antywłamaniowe wkładki z trójwymiarowym zabezpieczeniem przed otwarciem wytrychem i przewierceniem, a także przed wyrwaniem i ukręceniem. Na życzenie można zastosować czytnik linii papilarnych lub klawiaturę ekey home integra oraz jeszcze inne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo drzwi. Inwestując w antywłamaniowe drzwi pasywne, mamy podwójną ochronę.

Przy produkcji drzwi pasywnych obecnie zwraca się uwagę nie tylko na ich właściwości, ale też walory estetyczne. Z racji tego, że budownictwo pasywne to najczęściej budynki nowoczesne, ważny jest wygląd każdego z ich elementów. Mogą być wykonane z aluminium lub połączenia tego lekkiego tworzywa z klasycznym drewnem. Dodatkowo stosuje się różnego rodzaju przeszklenia i zaskakujące wykończenia dekoracyjne. Nowatorskie rozwiązania sprawiają, że drzwi pasywne to nie tylko oszczędność energii, ale też ozdobny akcent każdego domu.

Zarówno drzwi wejściowe firmy Internorm, jak również firmy Topic spełniają wymogi budownictwa pasywnego, dlatego zapraszamy do zapoznania się z konkretnymi rozwiązaniami.


Centrum informacji

Austria okna

100% Made in Austria

Tyle jednostek okiennych
wyprodukowaliśmy:
23 059 099

kalendarz targi

Targi

Odwiedź nas osobiście!
Chętnie doradzamy inwestorom
na wielu imprezach targowych.

diagram zadowoleni klienci

Zadowolenie klienta na poziomie 98%

Nasi partnerzy gwarantują kompetentne
doradztwo i wsparcie - a to doceniają
Nasi kliencie, którzy w 98% polecają nas dalej!

Wszystkie modele Zamknij


 

Drzwi zewnętrzne Zamknij

Dostępne w serii:
Dodaj do wyceny »

Wycena ZamknijJestem:
inwestorem

architektem

Imię i nazwisko
Tel. Kontaktowy
E-mail
Kod pocztowy
Miejscowość
Uwagi / Prośba o informację zwrotną

Zamów KatalogZamknijKLAUZULA INFORMACYJNAZamknij


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka IFTM Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000202020, NIP 527 000 11 18, REGON 011563298 (dalej zwana „Administratorem”). Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem przez IFTM Group sp. z o.o. Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: rodo@internorm.com.pl

Dane osobowe, które przetwarza Administrator

Administrator przetwarza dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres inwestycji , adres korespondencyjny, a także w przypadku zawarcia umowy adres zamieszkania, numer PESEL , NIP, nr dowodu osobistego lub numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Cel przetwarzania danych przez Administratora

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przygotowania oferty produktowej lub usługowej zgodnie z Państwa wytycznymi a w przypadku zakupu towarów lub usług dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Ponadto, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych towarów i usług świadczonych przez administratora a także w celach statystycznych.

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

Odbiorcami Państwa danych osobowych są nasi pracownicy i współpracownicy, partnerzy handlowi a także producenci towarów oraz nasi podwykonawcy, w tym w szczególności biura prawne, podmioty świadczące usługi księgowo-rachunkowe, kadrowe, agencje reklamowe.

Zamiar przekazywania danych do państw trzecich

Państwa dane nie są przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawo dostępu do danych osobowych

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, w określonych przypadkach także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda lub umowa zawarta z naszą firmą. W zakresie w jakim przetwarzamy dane osobowe dla pomiarów statystycznych oraz w celach marketingowych usług i towarów oferowanych przez nas jako Administratora- podstawą prawną do ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi przygotowanie oferty lub wykonanie umowy.

Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku gdy podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa to dane te będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa cywilnego, podatkowego i innych powszechnie obowiązujących. W przypadku gdy podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda to dane te będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.