INTERNORM I TOPIC DWIE HISTORIE SUKCESU

Drzwi internorm

Początki firmy związane są z założonym w 1931 roku w Linz konstrukcyjno-budowlanym zakładem ślusarskim Klinger. Firmę założył Eduard Klinger senior, którego dalekowzroczność umożliwiła rozwój jednoosobowego Eduard Klinger firma zakładu w znaną w całej Europie wiodącą markę. Wywodząca się z niego grupa przedsiębiorstw Internorm, pozostająca w 100% własnością rodzinną, wyrosła na jedną z największych marek produkujących antywłamaniowe drzwi wejściowe i okna pasywne nie tylko w Austrii, ale i Europie.


  • Firma wdraża w życie indywidualne rozwiązania w dziedzinie nowoczesnych okien i drzwi antywłamaniowych, a swoje pionierskie i dominujące tradycje traktuje jako obowiązek. Internorm od dnia pojawienia się okien z tworzyw sztucznych, aż do dzisiejszych nowoczesnych technologii i wzornictwa wyznacza standardy w całej Europie.
  • Wspólnie z prawie 1.200 partnerami w Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Francji, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Polsce, Czechach, Słowacji, Luksemburgu, Lichtensteinie, Belgii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii i Rumunii umacnia swoją wiodącą pozycję w Europie.

Film o 85-cio letniej historii firmy INTERNORM

Manufaktura drzwi topic

Najpiękniejsze i najlepsze drzwi wejściowe dla Państwa

Jako manufaktura jesteśmy w stanie precyzyjnie zrealizować Państwa marzenia. Nawet uchwyty i szkła wykonywane są przez nasze mistrzynie i naszych mistrzów. Projektowane elementy i wykroje ze szkła rosną razem, dzięki czemu zostają zachowane proporcje Państwa wymarzonego projektu.


Ciepłe drzwi także zimą

Bez względu na to, jaka temperatura panuje na zewnątrz, wewnętrzna strona drzwi TOPIC zawsze jest przyjemna w dotyku, ponieważ dla nawierzchni nie używamy metalu. Znakomite właściwości izolacyjne naturalnego materiału, jakim jest drewno, przyczyniają się do przyjemnego klimatu mieszkalnego, zwłaszcza zimą.


Drzwi TOPIC są łatwe w pielęgnacji

Dzięki lakierowaniu drewno, będące surowcem odnawialnym, praktycznie w ogóle nie wymaga konserwacji. Nasze nawierzchnie pozwalają się ekstremalnie łatwo wyczyścić, zwłaszcza nasz opatentowany system nawierzchniowy TOPICcore.Centrum informacji

Austria okna

100% Made in Austria

Tyle jednostek okiennych
wyprodukowaliśmy:
23 059 099

kalendarz targi

Targi

Odwiedź nas osobiście!
Chętnie doradzamy inwestorom
na wielu imprezach targowych.

diagram zadowoleni klienci

Zadowolenie klienta na poziomie 98%

Nasi partnerzy gwarantują kompetentne
doradztwo i wsparcie - a to doceniają
Nasi kliencie, którzy w 98% polecają nas dalej!

Wszystkie modele Zamknij


 

Drzwi zewnętrzne Zamknij

Dostępne w serii:
Dodaj do wyceny »

Wycena ZamknijJestem:
inwestorem

architektem

Imię i nazwisko
Tel. Kontaktowy
E-mail
Kod pocztowy
Miejscowość
Uwagi / Prośba o informację zwrotną

Zamów KatalogZamknijKLAUZULA INFORMACYJNAZamknij


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka IFTM Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000202020, NIP 527 000 11 18, REGON 011563298 (dalej zwana „Administratorem”). Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem przez IFTM Group sp. z o.o. Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: rodo@internorm.com.pl

Dane osobowe, które przetwarza Administrator

Administrator przetwarza dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres inwestycji , adres korespondencyjny, a także w przypadku zawarcia umowy adres zamieszkania, numer PESEL , NIP, nr dowodu osobistego lub numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Cel przetwarzania danych przez Administratora

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przygotowania oferty produktowej lub usługowej zgodnie z Państwa wytycznymi a w przypadku zakupu towarów lub usług dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Ponadto, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych towarów i usług świadczonych przez administratora a także w celach statystycznych.

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

Odbiorcami Państwa danych osobowych są nasi pracownicy i współpracownicy, partnerzy handlowi a także producenci towarów oraz nasi podwykonawcy, w tym w szczególności biura prawne, podmioty świadczące usługi księgowo-rachunkowe, kadrowe, agencje reklamowe.

Zamiar przekazywania danych do państw trzecich

Państwa dane nie są przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawo dostępu do danych osobowych

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, w określonych przypadkach także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda lub umowa zawarta z naszą firmą. W zakresie w jakim przetwarzamy dane osobowe dla pomiarów statystycznych oraz w celach marketingowych usług i towarów oferowanych przez nas jako Administratora- podstawą prawną do ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi przygotowanie oferty lub wykonanie umowy.

Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku gdy podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa to dane te będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa cywilnego, podatkowego i innych powszechnie obowiązujących. W przypadku gdy podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda to dane te będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.