Ekskluzywne drzwi wejściowe dla wymagających klientów

Ekskluzywne drzwi wejściowe doskonale podkreślają charakter luksusowego wnętrza, jakie się za nimi kryje.

Powinny odznaczać się więc przemyślanym designem i nienagannym wykonaniem, stanowić pierwszą zapowiedź elegancji, z jaką zetkną się goście po przekroczeniu progu. Wygląd nie jest jednak jedynym, co należy brać pod uwagę podczas wyboru drzwi wejściowych wysokiej klasy.

Drzwi ekskluzywne = drzwi pasywne

O „ekskluzywności” drzwi świadczą w dużej mierze również ich parametry, szczególnie te dotyczące izolacyjności cieplnej oraz akustycznej. Odpowiednio niski współczynnik przenikalności cieplnej sprawia, że budynek łatwiej jest ogrzać, a tym samym – zaoszczędzić na kosztach energii. Warto więc myśleć perspektywicznie: koszt drzwi pasywnych, jakkolwiek wyższy niż w przypadku standardowych modeli, z czasem zaczyna się zwracać. Drzwi określane jako energooszczędne mają gorsze parametry termoizolacyjne od pasywnych, choć w praktyce różnica ta nie jest wielka: Uw dla drzwi pasywnych wynosi <0.8 W/m²K, dla energooszczędnych – mniej niż 1.0 W/m²K. Ponadto należy pamiętać o tym, że zapewnienia producenta o pasywności powinny być poparte certyfikatami przyznawanymi przez Instytut IFT Rosenheim.

Więcej niż elegancja

Kluczową cechą drzwi wejściowych jest ich odporność na warunki pogodowe. Warto przyjrzeć się więc materiałom, z jakich wykonano dany model oraz gwarancjom udzielanym na niego przez producenta. W przypadku produktów Internorm, wynosi ona aż 10 lat (dot. min. odporności na nienaturalną zmianę koloru i pękanie powierzchni w wyniku działania czynników atmosferycznych). Tak długotrwałe zobowiązania nie biorą się znikąd – u ich podstaw leży solidność drzwi Internorm, wynikająca z zastosowania materiałów najwyższej jakości i ich pierwszorzędnego spasowania. Doskonałym przykładem jest tu model HT 410, będący unikalnym połączeniem płyt drewnianych, aluminiowych i fenolowych. Znajdujące się od wewnętrznej strony drzwi aluminium nie tylko świetnie wygląda, ale także jest odporne na działanie warunków atmosferycznych. Drewno, pianka termoizolacyjna oraz płyta fenolowa sprawiają z kolei, że  Ud w przypadku modelu HT 410 wynosi mniej niż 0,58 W/m²K.

Dzwi_zewnętrzne+Internorm

Drzwi na miarę XXI wieku

Zastosowane w ekskluzywnych drzwiach zabezpieczenia antywłamaniowe muszą skutecznie chronić wnętrze budynku przed włamywaczami, toteż wszystkie drzwi Internorm są standardowo wyposażone min. w potrójne, odpowiednio rozlokowane rygle, czy wkładkę odporną min. na rozwiercenie oraz otwarcie wytrychem. Za dopłatą dostępne są jeszcze bardziej zaawansowane rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, a także zamki sprzężone z czytnikiem linii papilarnych lub dotykową klawiaturą. Montaż jednego z tych urządzeń to nie tylko sposób na wyróżnienie własnego domu, ale przede wszystkim na zapewnienie sobie komfortu, ponieważ nie trzeba stale nosić klucza do drzwi wejściowych.


Centrum informacji

Austria okna

100% Made in Austria

Tyle jednostek okiennych
wyprodukowaliśmy:
23 059 099

kalendarz targi

Targi

Odwiedź nas osobiście!
Chętnie doradzamy inwestorom
na wielu imprezach targowych.

diagram zadowoleni klienci

Zadowolenie klienta na poziomie 98%

Nasi partnerzy gwarantują kompetentne
doradztwo i wsparcie - a to doceniają
Nasi kliencie, którzy w 98% polecają nas dalej!

Wszystkie modele Zamknij


 

Drzwi zewnętrzne Zamknij

Dostępne w serii:
Dodaj do wyceny »

Wycena ZamknijJestem:
inwestorem

architektem

Imię i nazwisko
Tel. Kontaktowy
E-mail
Kod pocztowy
Miejscowość
Uwagi / Prośba o informację zwrotną

Zamów KatalogZamknijKLAUZULA INFORMACYJNAZamknij


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka IFTM Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000202020, NIP 527 000 11 18, REGON 011563298 (dalej zwana „Administratorem”). Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem przez IFTM Group sp. z o.o. Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: rodo@internorm.com.pl

Dane osobowe, które przetwarza Administrator

Administrator przetwarza dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres inwestycji , adres korespondencyjny, a także w przypadku zawarcia umowy adres zamieszkania, numer PESEL , NIP, nr dowodu osobistego lub numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Cel przetwarzania danych przez Administratora

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przygotowania oferty produktowej lub usługowej zgodnie z Państwa wytycznymi a w przypadku zakupu towarów lub usług dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Ponadto, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych towarów i usług świadczonych przez administratora a także w celach statystycznych.

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

Odbiorcami Państwa danych osobowych są nasi pracownicy i współpracownicy, partnerzy handlowi a także producenci towarów oraz nasi podwykonawcy, w tym w szczególności biura prawne, podmioty świadczące usługi księgowo-rachunkowe, kadrowe, agencje reklamowe.

Zamiar przekazywania danych do państw trzecich

Państwa dane nie są przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawo dostępu do danych osobowych

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, w określonych przypadkach także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda lub umowa zawarta z naszą firmą. W zakresie w jakim przetwarzamy dane osobowe dla pomiarów statystycznych oraz w celach marketingowych usług i towarów oferowanych przez nas jako Administratora- podstawą prawną do ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi przygotowanie oferty lub wykonanie umowy.

Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku gdy podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa to dane te będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa cywilnego, podatkowego i innych powszechnie obowiązujących. W przypadku gdy podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda to dane te będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.